اگر تمایل دارید به سبک سایت قدیم ثبت سفارش کنید از اینجا سفارش خود را ثبت کنید. بدون نیاز به عضویت ولی عدم امکان مشاهده سابقه سفارشات و تخفیفات وفاداری.

تاریخ ها و مراکز باز برای ثبت نام جی آر ای جنرال در ایران

با عرض پوزش، به دلیل یک اشکال فنی، بعضی از تاریخ ها به روز نیست، در حال برطرف کردن مشکل هستیم.

شما موقتا میتوانید تاریخ های باز جی ار ای را از داخل اکانت جی ار ای خود و بخش register for test مشاهده کنید