Flat Preloader Icon

هزینه ویزای استرالیا

برای ورود به کشور استرالیا بنا بر دلیل شما برای ورود به این کشور تعداد مختلفی از ویزا موجود می باشد.
با توجه به اینکه دو مقصد تحصیلی و توریستی برای ایرانیها بیشترین کاربرد را دارد این دو ویزا مورد استفاده ترین ویزاها برای ایرانی هاست.

ویزای توریستی (subclass 600):
این نوع ویزا به متقاضی اجازه حضور کوتاه مدت در کشور . گردش و تفریح. دیدار بستگان و یا حتی تحصیل کوتاه مدت را میدهد. مدت این ویزا نیز 3 ماهه، 6 ماهه و 12 ماهه است .

ویزای تحصیلی:
متقاضیان ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلی عالی میتوانند از طریق این نوع ویزا به استرالیا سفر کنند.
اطلاعات بیشتر در مورد این نوع ویزا را در لینک زیر مشاهده کنید:
http://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/573

برای مشاهده مبالغ دیگر انواع ویزای استرالیا به لینک زیر مراجعه نمایید:
http://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/573

نکته :
زمانیکه برای صدور ویزا میخواهید پرداخت کنید بایستی هزینه ای اضافی را نیز پرداخت نمایید که این مبلغ با استفاده از ویزا یا مستر کارت برابر 1.08 % کل مبلغ پرداختی شما میباشد .

در حال حاضر برای ویزای توریستی باید مبلغ 135 دلار استرالیا و برای ویزای تحصیلی مبلغ 550 دلار استرالیا پرداخت نمایید.

سفارش‌های آنلاین مطابق با جدول زمانی زیر انجام می‌شوند.

شما می توانید از روش های زیر سفارش خود را سریع تر انجام دهید

ابتدا به اندازه مبلغی که بایستی پرداخت کنید“افزایش اعتبار” داده و سپس سفارش خود را ثبت نمائید.

” لطفا تمام اطلاعات را به انگلیسی تکمیل نمایید “