Flat Preloader Icon

تصحیح نوشتار (رایتینگ) و گفتار (اسپیکینگ) تافل و جی آر ای

در فرآیند آماده سازی برای آزمون تافل، شما می توانید در بخش های ریدینگ و لیسنینگ، با استفاده از آزمون های آزمایشی تافل tpo خودتان را ارزیابی کنید. اما همواره مشکل تصحیح نوشتار writing و گفتار speaking برای شما وجود دارد. معمولاً اکر در کلاسی نیز شرکت می کنید، اساتید به صورت بسیار محدود می توانند این تصحیح را برای شما انجام دهند. از این رو بر آن شدیم تا سرویس تصحیح رایتینگ و اسپیکینگ را به خدمات شریف ویزا اضافه نماییم. این سرویس به شما کمک می کند تا ارزیابی مناسبی از خود داشته و با نقاط قوت و ضعف مهارت های مورد نظر خود آشنا شوید.

از این که استفاده از خدمات تحصیح نوشتار و گفتار ما را انتخاب کردید، سپاسپگذاریم.

نحوه ی ارسال نوشته های شما برای تصحیح

فایل word متن خود را با ذکر عنوان در بالای متن برای ما ارسال نمایید.
برای تصحیح حتما باید موضوع به شکل مشخص با فونت مجزا در بالای صفحه ذکر شده باشد. اگر task خاصی از شما خواسته شده، جزیئات صورت سوال را به شکل مناسب قبل از متن و در همان فایل برای ما ارسال کنید.
فایل ارسالی باید فاقد بخشهای اضافه باشد. تنها بخشهایی که نهایی بوده و مایل به تصحیح آنها هستید در فایل قرار داده شوند.
اسم فایل ارسالی با نام و نام خانوادگی شما یکسان باشد.

نحوه ی ارسال فایلهای گفتار شما برای تصحیح

فایل voice با فرمت های معمول به همراه فایل نوشته ای که موضوع و خواسته صورت سوال (به زبان انگلیسی) در آن عیناً گفته شده باشد را برای ما ارسال کنید.
از ارسال فایلهای مربوط به سیستم voice نرم افزارهای ارتباط جمعی مانند whatsapp خودداری کنید.
اگر چند task در فایل صوتی ارسالی شماست باید ترتیب آن با موضوعات ارائه شده در فایل متن همراه یکسان باشد.