هر تاریخ یا سنتر باز در ets قابلیت ثبت سفارش در سایت ما دارد.

“در قسمت اول این صفحه، تاریخ های باز تافل نمایش داده شده است”

برای راهنمایی بیشتر، در انتهای همین صفحه (قسمت دوم)، تاریخ های برگزاری تافل (باز یا بسته) در دانشگاه خاتم، امیربهادر و زبان نگار، آورده شده است.


.

2- تاریخ های برگزاری تافل (باز یا بسته) در دانشگاه خاتم، امیربهادر و زبان نگار


- سنتر دانشگاه خاتم


 TOEFL  "

وضعیت

میلادی

شمسی

ردیف

 

September 2020

ACTIVE

September 06. 2020

یکشنبه 16/06/1399

1

ACTIVE

September 12. 2020

شنبه 22/06/1399

2

ACTIVE

September 19. 2020

شنبه 29/06/1399

3

ACTIVE

September 26. 2020

شنبه  05/07/1399

4

INACTIVE

September 27. 2020

یکشنبه 06/07/1399

5

October 2020

ACTIVE

October 10. 2020

شنبه 19/07/1399

6

ACTIVE

October 14. 2020

چهارشنبه 23/07/1399

7

ACTIVE

October 28. 2020

چهارشنبه 07/08/1399

8

ACTIVE

October 31. 2020

شنبه 10/08/1399

9

November 2020

ACTIVE

November 07. 2020

شنبه17 /08/1399

10

ACTIVE

November 14 .2020

شنبه24/08/1399

11

ACTIVE

November 15. 2020

یکشنبه 25/08/1399

12

ACTIVE

November 21. 2020

شنبه01/09/1399

13

ACTIVE

November 29. 2020

یکشنبه09/09/1399

14

December 2020

ACTIVE

December 02. 2020

چهارشنبه 12/09/1399

15

ACTIVE

December 06. 2020

یکشنبه 16/09/1399

16

ACTIVE

December 12. 2020

شنبه 22/09/1399

17

ACTIVE

December 20. 2020

یکشنبه 30/09/1399

18

 

 

 

January  2021

 

 

ACTIVE

January 09. 2021

شنبه 20/10/1399

19

 

ACTIVE

January 30. 2021

شنبه 11/11/1399

20

 

ACTIVE

January 31. 2021

شنبه 12/11/1399

21

 

February 2021

 

ACTIVE

February 06. 2021

شنبه 18/11/1399

22

 

INACTIVE

February 20.  2021

شنبه 30/11/1399

23

 

ACTIVE

February 27.  2021

شنبه09/12/1399

24

 

ACTIVE

February 28.  2021

یکشنبه10/12/1399

25

 

March 2021

 

INACTIVE

March 06 . 2021

شنبه 16/12/1399

26

 

INACTIVE

March 13 . 2021

شنبه 23/12/1399

27

 

April 2021

 

INACTIVE

April 10. 2021

شنبه 21/01/1400

28

 

INACTIVE

April 24 . 2021

شنبه 04/02/1400

29

 

May 2021

 

INACTIVE

May 08.  2021

شنبه 18/02/1400

30

 

INACTIVE

May 22.  2021

شنبه 01/03/1400

31

 

June 2021

 

INACTIVE

June 19.  2021

شنبه 29/03/1400

32

INACTIVE

June 20.  2021

یکشنبه 30/03/1400

33

INACTIVE

June 26.  2021

شنبه 05/04/1400

34

 

 

 

 •    

  - سنتر امیربهادر

   

   

  Last Date Updated: 2020/10/24 18:23

  Row

  Test Name

  Date

  Time

  Solar Date

  Lab A

  Lab B

  Lab C

  Lab D

  Lab E

  Seats Available

  Remarks

  1

  TOEFL iBT

  May 30, 20

  09:00

  شنبه 99/03/10

  9

  4

  InActive

  InActive

  InActive

  92

  Delivered with 13 Test Takers
  2

  TOEFL iBT

  Jun 13,20

  09:00

  شنبه 99/03/24

  15

  18

  0

  17

  0

  55

  Delivered with 50 Test Takers
  3

  TOEFL iBT

  Jun 20,20

  09:00

  شنبه 99/03/31

  2

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  103

  Delivered with 2 Test Takers
  4

  TOEFL iBT

  July 04,20

  09:00

  شنبه 99/04/14

  12

  12

  8

  7

  5

  62

  Delivered with 43 Test Takers

  5

  TOEFL iBT

  August 02 ,20

  09:00

  یکشنبه 99/05/12

  6

  13

  13

  9    6

  58

  Delivered with 47 Test Takers

  6

  TOEFL iBT

  August 08 ,20

  09:00

  شنبه 99/05/18

  11 13 14 11

  InActive

  56

  Delivered with 49 Test Takers

  7

  TOEFL iBT

  Sept 06 ,20

  09:00

  یکشنبه 99/06/16

  16 9 12 12 13

  43

  Delivered with 62 Test Takers

  8

  TOEFL iBT

  Sept 26 ,20

  09:00

  شنبه 99/07/05

  0

  8

  0

  0

  0

  97

  Delivered with 7 Test Takers

  9

  TOEFL iBT

  October 10 ,20

  09:00

  شنبه 99/07/19

  12

  17

  12

  18

  17

  29

  Delivered with 76 Test Takers

  10

  TOEFL iBT

  October 10 ,20

  14:00

  شنبه 99/07/19

  10

  18

  20

  17

  20

  20

  Delivered with 85 Test Takers

  11

  TOEFL iBT

  October 17 ,20

  09:00

  شنبه 99/07/26

  18

  15

  18

  15

  19

  20

  Delivered with 85 Test Takers

  12

  TOEFL iBT

  October 24 ,20

  09:00

  شنبه 99/08/03

  15

  18

  15

  13

  15

  29

  Delivered with 75 Test Takers

  13

  TOEFL iBT

  October 24 ,20

  14:00

  شنبه 99/08/03

  13

  17

  12

  6

  3

  54

  Delivered with 51 Test Takers

  14

  TOEFL iBT

  October 31 ,20

  09:00

  شنبه 99/08/10

  21

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  84

   
  15

  TOEFL iBT

  Nov 07 ,20

  09:00

  شنبه 99/08/17

  21

  20

  21

  0

  15

  28

   
  16

  TOEFL iBT

  Nov 07 ,20

  14:00

  شنبه 99/08/17

  21

  12

  1

  0

  1

  70

  Afternoon Administration
  17

  TOEFL iBT

  Nov 14 ,20

  09:00

  شنبه 99/08/24

  21

  21

  16

  7

  5

  35

   
  18

  TOEFL iBT

  Nov 14 ,20

  14:00

  شنبه 99/08/24

  21

  21

  12

  InActive

  InActive

  51

  Afternoon Administration
  19

  TOEFL iBT

  Nov 15 ,20

  09:00

  یکشنبه 99/08/25

  19

  9

  2

  InActive

  3

  72

   
  20

  TOEFL iBT

  Nov 21 ,20

  09:00

  شنبه 99/09/01

  21

  12

  5

  4

  5

  58

   
  21

  TOEFL iBT

  Nov 29 ,20

  09:00

  یکشنبه 99/09/09

  21

  13 4

  3

  1

  63

   
  22

  TOEFL iBT

  Dec 05 ,20

  09:00

  شنبه 99/09/15

  InActive

  21

  InActive

  InActive

  InActive

  84

   
  23

  TOEFL iBT

  Dec 05 ,20

  14:00

  شنبه 99/09/15

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  105

  Afternoon Administration
  24

  TOEFL iBT

  Dec 06 ,20

  09:00

  یکشنبه 99/09/16

  InActive

  2

  InActive

  InActive

  InActive

  103

   
  25

  TOEFL iBT

  Dec 12 ,20

  09:00

  شنبه 99/09/22

  11

  1

  2

  1

  InActive

  90

   
  26

  TOEFL iBT

  Dec 19 ,20

  09:00

  شنبه 99/09/29

  14

  2

  1

  InActive

  InActive

  88

   
  27

  TOEFL iBT

  Dec 20 ,20

  09:00

  یکشنبه 99/09/30

  21

  13

  1

  InActive

  1

  69

   
  28

  TOEFL iBT

  Jan 09 ,21

  09:00

  شنبه 99/10/20

  8

  10

  5 8

  9

  65

   
  29

  TOEFL iBT

  Jan 09 ,21

  14:00

  شنبه 99/10/20

  2

  0

  0

  0

  InActive

  103

  Afternoon Administration
  30

  TOEFL iBT

  Jan 16 ,21

  09:00

  شنبه 99/10/27

  9

  1

  0

  0

  0

  95 
  31

  TOEFL iBT

  Jan 30 ,21

  09:00

  شنبه 99/11/11

  4

  0

  2

  0

  0

  99 
  32

  TOEFL iBT

  Jan 31 ,21

  09:00

  یکشنبه 99/11/12

  9

  1

  0

  2

  4

  89 
  33

  TOEFL iBT

  Feb 06 ,21

  09:00

  شنبه 99/11/18

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  105 
  34

  TOEFL iBT

  Feb 06 ,21

  14:00

  شنبه 99/11/18

  1

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  104

  Afternoon Administration
  35

  TOEFL iBT

  Feb 20 ,21

  09:00

  شنبه 99/12/02

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  105 
  36

  TOEFL iBT

  Feb 27 ,21

  09:00

  شنبه 99/12/09

  InActive

  1

  InActive

  1

  InActive

  103 
  37

  TOEFL iBT

  Feb 28 ,21

  09:00

  یکشنبه 99/12/10

  7

  InActive

  InActive

  InActive

  3

  95 
  38

  TOEFL iBT

  Mar 06 ,21

  09:00

  شنبه 99/12/16

  1

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  104 
  39

  TOEFL iBT

  Mar 13 ,21

  09:00

  شنبه 99/12/23

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  105 
  40

  TOEFL iBT

  Mar 13 ,21

  14:00

  شنبه 99/12/23

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  105

  Afternoon Administration
  41

  TOEFL iBT

  Mar 14 ,21

  09:00

  یکشنبه 99/12/24

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  105 
  42

  TOEFL iBT

  Mar 27 ,21

  09:00

  شنبه 1400/01/07

  3

  1

  InActive

  InActive

  1

  100 
  43

  TOEFL iBT

  Mar 27 ,21

  14:00

  شنبه 1400/01/07

  1

  InActive

  InActive

  1

  1

  102

  Afternoon Administration
  44

  TOEFL iBT

  April 10 ,21

  09:00

  شنبه 1400/01/21

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  105 
  45

  TOEFL iBT

  April 10 ,21

  14:00

  شنبه 1400/01/21

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  105

  Afternoon Administration
  46

  TOEFL iBT

  April 24 ,21

  09:00

  شنبه 1400/02/04

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  105 
  47

  TOEFL iBT

  April 24 ,21

  14:00

  شنبه 1400/02/04

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  105

  Afternoon Administration
  48

  TOEFL iBT

  May 08 ,21

  09:00

  شنبه 1400/02/18

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  105 
  49

  TOEFL iBT

  May 15 ,21

  09:00

  شنبه 1400/02/25

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  105 
  50

  TOEFL iBT

  May 15 ,21

  14:00

  شنبه 1400/02/25

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  105

  Afternoon Administration
  51

  TOEFL iBT

  May 22 ,21

  09:00

  شنبه 1400/03/01

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  105 
  52

  TOEFL iBT

  May 22 ,21

  14:00

  شنبه 1400/03/01

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  105

  Afternoon Administration
  53

  TOEFL iBT

  June 05 ,21

  09:00

  شنبه 1400/03/15

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  105 
  54

  TOEFL iBT

  June 05 ,21

  14:00

  شنبه 1400/03/15

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  105

  Afternoon Administration
  55

  TOEFL iBT

  June 19 ,21

  09:00

  شنبه 1400/03/29

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  105 
  56

  TOEFL iBT

  June 20 ,21

  09:00

  یکشنبه 1400/03/30

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  105 
  57

  TOEFL iBT

  June 26 ,21

  09:00

  شنبه 1400/04/05

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  105 
  58

  TOEFL iBT

  June 26 ,21

  14:00

  شنبه 1400/04/05

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  105

  Afternoon Administration

  - سنتر زبان نگار

   

  متقاضی محترم لطفا به ساعات برگزاری آزمون دقت نمایید.

  (ساعت برگزاری آزمون در مرکز 10 صبح و 15 عصر )

   

   تاریخ آزمونهای 2020 میلادیTOEFL – GRE

   

  نوع آزمون

  ظرفیت باقیمانده

  ظرفیت سایت

  ساعت آزمون

  تاریخ آزمون (هجری شمسی)

  تاریخ آزمون (میلادی)

  TOEFL

  7

  24

  10:00

  1399/06/22

  12-Sep

   GRE 2424  10:00 1399/06/24 14-Sep
   GRE24 24 10:00 1399/06/25  15-Sep
   GRE24 2410:00  1399/06/27 17-Sep

  TOEFL

  3

  24

  10:00

  1399/06/29

  19-Sep

  TOEFL

  0

  24

  10:00

  1399/07/05

  26-Sep

   TOEFL  24 24 15:30 1399/07/05 26-Sep
   GRE 24   24 10:001399/07/09  30-Sep

  GRE

  0

  24

  10:00

  1399/07/12

  3-Oct

  TOEFL

  0

  24

  10:00

  1399/07/19

  10-Oct

  TOEFL

  0

  24

  15:30

  1399/07/19

  10-Oct

   GRE 2424  10:00 1399/07/21 12-Oct
  GRE  2424  10:001399/07/24  15-Oct
   TOEFL 2424 10:00  1399/07/26 17-Oct
  TOEFL  2424  15:301399/07/26   17-Oct
  GRE 24  24 10:001399/08/01 22-Oct 
  GRE  2424 10:00 1399/08/05 26-Oct  

  TOEFL

   0

  24

  10:00

  1399/08/10

  31-Oct

   GRE0
   24 10:00 1399/08/12 2-Nov

  TOEFL

  0

  24

  10:00

  1399/08/17

  7-Nov

  TOEFL

  0

  24

  15:30

  1399/08/17

  7-Nov

  GRE

  0

  24

  10:00

  1399/08/19

  9-Nov

   GRE 0 24 10:00 1399/08/21

   11-Nov

   TOEFL 2424  15:301399/08/21  11-Nov
   GRE 0
   24 10:00 1399/08/22 12-Nov

  TOEFL

   0

  24

  15:30

  1399/08/24

  14-Nov

  TOEFL

  0

  24

  10:00

  1399/08/25

  15-Nov

  TOEFL

   0

  24

  10:00

  1399/09/01

  21-Nov

   GRE  0 24 10:00 1399/09/03 23-Nov
   GRE 0  2410:00  1399/09/06 26-Nov
  GRE  0 24 10:00 1399/09/08  28-Nov

  TOEFL

  0

  24

  10:00

  1399/09/09

  29-Nov

  GRE

  0

  24

  10:00

  1399/09/11

  1-Dec

   GRE0
   24 10:00 1399/09/13 3-Dec

  TOEFL

  24

  24

  15:30

  1399/09/15

  5-Dec

  TOEFL

  24

  24

  10:00

  1399/09/16

  6-Dec

    GRE  24 24 10:00 1399/09/17 7-Dec
    GRE  24 24 10:001399/09/18  8-Dec
   GRE0 24 10:00 1399/09/20 10-Dec

  TOEFL

  0

  24

  10:00

  1399/09/22

  12-Dec

   GRE 24 24 10:00 1399/09/24 14-Dec

  TOEFL

  0

  24

  10:00

  1399/09/29

  19-Dec

  TOEFL

  0

  24

  10:00

  1399/09/30

  20-Dec

   GRE 24 24 10:00 1399/10/08 28-Dec
   TOEFL  24 24  10:00 1399/10/20  9-Jan
   TOEFL0 24  15:30 1399/10/20 9-Jan
   TOEFL 24 24    10:00 1399/10/2716-Jan 
   TOEFL 24 24    10:00 1399/11/11 30-Jan
   TOEFL 24 24     15:301399/11/11 30-Jan 

   

  -