هر تاریخ یا سنتر باز در ets قابلیت ثبت سفارش در سایت ما دارد.

“در قسمت اول این صفحه، تاریخ های باز تافل نمایش داده شده است”

برای راهنمایی بیشتر، در انتهای همین صفحه (قسمت دوم)، تاریخ های برگزاری تافل (باز یا بسته) در دانشگاه خاتم، امیربهادر و زبان نگار، آورده شده است.


1- تاریخ ها و مراکز باز برای ثبت نام تافل در ایران

Toefl iBT Open Centers

Tehran - Qazvin - Amol

December 14, 2019 - Saturday 1 - Zabannegar English School
2 - Marefat Cultural and Educational Institute
3 - NOET
4 - KHATAM UNVERSITY
January 4, 2020 - Saturday 1 - Amirbahador Educational Complex
2 - Allameh Sokhan
January 11, 2020 - Saturday 1 - Zabannegar English School
2 - Amirbahador Educational Complex
3 - Marefat Cultural and Educational Institute
4 - NOET
5 - Allameh Sokhan
6 - KHATAM UNVERSITY
January 18, 2020 - Saturday 1 - Marefat Cultural and Educational Institute
2 - NOET
3 - Allameh Sokhan

Isfahan

January 11, 2020 - Saturday Isfahan University of Technology
January 18, 2020 - Saturday Isfahan University of Technology

Zanjan - Qazvin

December 14, 2019 - Saturday 1 - Gostaresh Info Institute
January 4, 2020 - Saturday 1 - Gostaresh Info Institute
2 - Alborz University
January 18, 2020 - Saturday 1 - Gostaresh Info Institute

Kerman

December 21, 2019 - Saturday Kerman Institute of Higher Education
January 11, 2020 - Saturday Kerman Institute of Higher Education

Yazd

January 4, 2020 - Saturday Imam Javad University College
January 11, 2020 - Saturday Imam Javad University College

February و March

Tehran - Qazvin - Amol

February 1, 2020 - Saturday 1 - Zabannegar English School
2 - Amirbahador Educational Complex
3 - Marefat Cultural and Educational Institute
4 - NOET
February 8, 2020 - Saturday 1 - Amirbahador Educational Complex
2 - NOET
February 15, 2020 - Saturday 1 - NOET
February 29, 2020 - Saturday 1 - NOET
March 7, 2020 - Saturday 1 - Zabannegar English School
2 - Amirbahador Educational Complex
3 - Marefat Cultural and Educational Institute
4 - NOET
March 14, 2020 - Saturday 1 - NOET

Isfahan

February 1, 2020 - Saturday Isfahan University of Technology
February 15, 2020 - Saturday Isfahan University of Technology

Zanjan - Qazvin

February 8, 2020 - Saturday 1 - Alborz University
February 29, 2020 - Saturday 1 - Gostaresh Info Institute
March 7, 2020 - Saturday 1 - Gostaresh Info Institute
2 - Alborz University
March 28, 2020 - Saturday 1 - Gostaresh Info Institute

Kerman

February 8, 2020 - Saturday Kerman Institute of Higher Education
March 14, 2020 - Saturday Kerman Institute of Higher Education

Yazd

February 1, 2020 - Saturday Imam Javad University College
March 7, 2020 - Saturday Imam Javad University College

April و May

Tehran - Qazvin - Amol

April 11, 2020 - Saturday 1 - Zabannegar English School
2 - Amirbahador Educational Complex
3 - Marefat Cultural and Educational Institute
4 - NOET
April 18, 2020 - Saturday 1 - NOET
April 26, 2020 - Sunday 1 - NOET
May 10, 2020 - Sunday 1 - Zabannegar English School
2 - Amirbahador Educational Complex
3 - Marefat Cultural and Educational Institute
4 - NOET
May 16, 2020 - Saturday 1 - NOET
May 30, 2020 - Saturday 1 - NOET

Isfahan

April 11, 2020 - Saturday Isfahan University of Technology
May 10, 2020 - Sunday Isfahan University of Technology
May 30, 2020 - Saturday Isfahan University of Technology

Zanjan - Qazvin

April 11, 2020 - Saturday 1 - Gostaresh Info Institute
2 - Alborz University
May 16, 2020 - Saturday 1 - Alborz University
May 24, 2020 - Sunday 1 - Gostaresh Info Institute

Yazd

April 11, 2020 - Saturday Imam Javad University College
May 16, 2020 - Saturday Imam Javad University College

Kerman

April 11, 2020 - Saturday Kerman Institute of Higher Education
May 10, 2020 - Sunday Kerman Institute of Higher Education
May 24, 2020 - Sunday Kerman Institute of Higher Education
.

2- تاریخ های برگزاری تافل (باز یا بسته) در دانشگاه خاتم، امیربهادر و زبان نگار


- سنتر دانشگاه خاتم


"

وضعیت

میلادی

شمسی

ردیف

 

December 2019

ACTIVE

December 1, 2019

یکشنبه 10/09/1398

1

ACTIVE

December 7, 2019

شنبه 16/09/1398

2

ACTIVE December 8, 2019

شنبه 17/09/1398

3

ACTIVE

December 14, 2019

شنبه 23/09/1398

4

ACTIVE

December 21, 2019

شنبه 30/09/1398

5

January  

- سنتر امیربهادر

 

Last Date Updated: 2019/12/08 10:25

Row

Test Name

Date

Time

Solar Date

Lab A

Lab B

Lab C

Lab D

Lab E

Seats Available

Remarks

1

TOEFL iBT

Nov 02 , 19

09:00

شنبه 98/08/11

18

15

14

17

20

21

Delivered with 84 test takers

2

TOEFL iBT

Nov 09 , 19

09:00

شنبه 98/08/18

18

20 19

19

11

18

Delivered with 87 test takers
3

TOEFL iBT

Nov 09 , 19

14:00

شنبه 98/08/18

19

20 20

0

5

41

Delivered with 64 test takers
4

TOEFL iBT

Nov 10 , 19

09:00

یکشنبه 98/08/19

19

18

20

17

18

13

Delivered with 92 test takers

5

TOEFL iBT

Nov 16 , 19

09:00

شنبه 98/08/25

15

19

19

18

16

18

Delivered with 87 test takers

6

TOEFL iBT

Nov 17 , 19

09:00

یکشنبه 98/08/26

21

18

17

21

19

9

Not Delivered
7

TOEFL iBT

Dec 01 , 19

09:00

یکشنبه 98/09/10

20

20

21

20 21

3

Delivered with 102 test takers

8

TOEFL iBT

Dec 07 , 19

09:00

شنبه 98/09/16

20

21

18 21

18

7

Delivered with 98 test takers

9

TOEFL iBT

Dec 08, 19

09:00

یکشنبه 98/09/17

12 0 0 0 0

93

In Progress

10

TOEFL iBT

Dec 14 , 19

09:00

شنبه 98/09/23

21

21

21

21 21

0

 
11

TOEFL iBT

Dec 21 , 19

09:00

شنبه 98/09/30

21

21

21

21

21

0

 
12

TOEFL iBT

Jan 04 , 20

09:00

شنبه 98/10/14

21

21

21

19

21

1

 
13

TOEFL iBT

Jan 04 , 20

13:00

شنبه 98/10/14

8

11

2 5

7

72

Extraordinarily Added

14

TOEFL iBT

Jan 11 , 20

09:00

شنبه 98/10/21

21 6 2 1 1

74

 
15

TOEFL iBT

Jan 18 , 20

08:00

شنبه 98/10/28

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105

 
16

TOEFL iBT

Jan 18 , 20

13:00

شنبه 98/10/28

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105

Will be activated if need be

17

TOEFL iBT

Feb 01,20

09:00

شنبه 98/11/12

18 0

InActive

InActive

InActive

87

 
18

TOEFL iBT

Feb 01,20

14:00

شنبه 98/11/12

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105

Will be activated if need be

19

TOEFL iBT

Feb 08 ,20

09:00

شنبه 98/11/19

InActive

InActive

16

InActive

InActive

89

 
20

TOEFL iBT

Feb 15 ,20

09:00

شنبه 98/11/26

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105

 
21

TOEFL iBT

Feb 15 ,20

14:00

شنبه 98/11/26

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105

Will be activated if need be

22

TOEFL iBT

Feb 29  ,20

09:00

شنبه 98/12/10

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105

 
23

TOEFL iBT

Mar 07 ,20

09:00

شنبه 98/12/17

12

0 1

InActive

InActive

92

 
24

TOEFL iBT

Mar 14 ,20

09:00

شنبه 98/12/24

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105

 
25

TOEFL iBT

Mar 28 ,20

09:00

شنبه 99/01/09

InActive

21

InActive

21

InActive

63

 
26

TOEFL iBT

Mar 28 ,20

14:00

شنبه 99/01/09

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105 Will be activated if need be
27

TOEFL iBT

Apr 11, 20

09:00

شنبه 99/01/23

10

InActive

InActive

InActive

InActive

95

 
28

TOEFL iBT

Apr 18, 20

09:00

شنبه 99/01/30

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105

 
29

TOEFL iBT

Apr 26, 20

09:00

یکشنبه 99/02/07

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105

 
30

TOEFL iBT

May 10, 20

09:00

یکشنبه 99/02/21

2

0

0

0

0

103

 
31

TOEFL iBT

May 16, 20

09:00

شنبه 99/02/27

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105

 
32

TOEFL iBT

May 24, 20

09:00

یکشنبه 99/03/04

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105

 
33

TOEFL iBT

May 30, 20

09:00

شنبه 99/03/10

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105

 
34

TOEFL iBT

Jun 13,20

09:00

شنبه 99/03/24

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105

 
35

TOEFL iBT

Jun 20,20

09:00

شنبه 99/03/31

InActive

InActive

InActive

InActive

InActive

105

 

- سنتر زبان نگار

لطفا به ساعت برگزاری آزمون دقت نمایید.

(ساعات برگزاری آزمون در سنتر زبان نگار10صبح و 15عصر )

تاریخ آزمونهای 2019 میلادیTOEFL-GRE

نوع آزمون

ظرفیت باقیمانده

ظرفیت سایت

ساعت آزمون

تاریخ آزمون (هجری شمسی)

تاریخ آزمون (میلادی)

TOEFL

0

24

10:00

1398/09/10

01-Dec

TOEFL

0

24

15:00

1398/09/10

01-Dec

GRE

22

24

10:00

1398/09/11

02-Dec

GRE

21

24

10:00

1398/09/12

03-Dec

TOEFL

8

24

10:00

1398/09/16

07-Dec

TOEFL

6

24

15:00

1398/09/16

07-Dec

GRE

22

24

10:00

1398/09/18

09-Dec

GRE

24

24

10:00

1398/09/19

10-Dec

GRE

24

24

10:00

1398/09/20

11-Dec

TOEFL

2

24

10:00

1398/09/23

14-Dec

GRE

24

24

10:00

1398/09/24

15-Dec

GRE

24

24

10:00

1398/09/25

16-Dec

GRE

24

24

10:00

1398/09/27

18-Dec

GRE

0

24

10:00

1398/09/28

19-Dec

TOEFL

0

24

10:00

1398/09/30

21-Dec

 


 آزمونهای 2020 میلادی

 TOEFL – GRE

نوع آزمون

ظرفیت باقیمانده

ظرفیت سایت

ساعت آزمون

تاریخ آزمون (هجری شمسی)

تاریخ آزمون (میلادی)

TOEFL

0

24

10:00

1398/10/14

04-Jan

GRE

8

24

10:00

1398/10/16

06-Jan

TOEFL

8

24

10:00

1398/10/21

11-Jan

GRE

22

24

10:00

1398/10/23

13-Jan

TOEFL

24

24

10:00

1398/10/28

18-Jan

GRE

24

24

10:00

1398/10/30

20-Jan

GRE

22

24

10:00

1398/11/05

25-Jan

TOEFL

21

24

10:00

1398/11/12

01-Feb

GRE

24

24

10:00

1398/11/16

05-Feb

TOEFL

24

24

10:00

1398/11/19

08-Feb

TOEFL

24

24

10:00

1398/11/26

15-Feb

GRE

24

24

10:00

1398/11/28

17-Feb

GRE

24

24

10:00

1398/12/03

22-Feb

GRE

24

24

10:00

1398/12/06

25-Feb

TOEFL

24

24

10:00

1398/12/10

29-Feb

TOEFL

21

24

10:00

1398/12/17

07-March

GRE

24

24

10:00

1398/12/20

10-March

TOEFL

24

24

10:00

1398/12/24

14-March

TOEFL

24

24

10:00

1399/01/09

28-March

GRE

24

24

10:00

1399/01/17

05-April

GRE

24

24

10:00

1399/01/18

06-April

TOEFL

19

24

10:00

1399/01/23

11-April

TOEFL

24

24

10:00

1399/01/30

18-April

GRE

24

24

10:00

1399/02/02

21-April

TOEFL

24

24

10:00

1399/02/07

26-April

GRE

24

24

10:00

1399/02/15

04-May

GRE

24

24

10:00

1399/02/20

09-May

TOEFL

23

24

10:00

1399/02/21

10-May

TOEFL

24

24

10:00

1399/02/27

16-May

TOEFL

24

24

10:00

1399/03/04

24-May

TOEFL

24

24

10:00

1399/03/10

30-May

GRE

24

24

10:00

1399/03/20

09-Jun

TOEFL

24

24

10:00

1399/03/24

13-Jun

GRE

24

24

10:00

1399/03/27

16-Jun

TOEFL

24

24

10:00

1399/03/31

20-Jun

GRE

24

24

10:00

1399/04/02

22-Jun