هر تاریخ یا سنتر باز در ets قابلیت ثبت سفارش در سایت ما دارد.

“در قسمت اول این صفحه، تاریخ های باز تافل نمایش داده شده است”

برای راهنمایی بیشتر، در انتهای همین صفحه (قسمت دوم)، تاریخ های برگزاری تافل (باز یا بسته) در دانشگاه خاتم، امیربهادر و زبان نگار، آورده شده است.


.

2- تاریخ های برگزاری تافل (باز یا بسته) در دانشگاه خاتم، امیربهادر و زبان نگار


- سنتر دانشگاه خاتم


"

وضعیت

میلادی

شمسی

ردیف

February 2020

CANCELED

February 15, 2020

شنبه 26/11/1398

1

CANCELED

February 29, 2020

شنبه 10/12/1398

2

March 2020

CANCELED

March 14, 2020

شنبه 24/12/1398

3

April 2020

CANCELED

April 18, 2020

شنبه 30/01/1399

4

INACTIVE

April 25, 2020

شنبه 06/01/1399

5

ACTIVE

April 26, 2020

یکشنبه 07/02/1399

6

May 2020

ACTIVE

May 10, 2020

یکشنبه 21/02/1399

7

ACTIVE

May 30, 2020

شنبه 10/03/1399

8

June 2020

ACTIVE

June 13, 2020

شنبه 24/03/1399

9

INACTIVE

June 20, 2020

شنبه 31/03/1399

10

July 2020

ACTIVE

July 04, 2020

شنبه 14/04/1399

11

INACTIVE

July 11, 2020

شنبه 21/04/1399

12

INACTIVE

July 18, 2020

شنبه 28/04/1399

13

August 2020

ACTIVE

August 02, 2020

یکشنبه 12/05/1399

14

ACTIVE

August 22, 2020

شنبه 01/06/1399

15

September 2020

INACTIVE

September 06, 2020

یکشنبه 16/06/1399

16

INACTIVE

September 12,2020

شنبه22 /06/1399

17

INACTIVE

September 19,2020

شنبه29/06/1399

18

INACTIVE

September 26,2020

شنبه05/07/1399

19

October 2020

INACTIVE

October 10, 2020

شنبه 19/07/1399

20

INACTIVE

October 31, 2020

شنبه 10/08/1399

21

November 2020

INACTIVE

November 07, 2020

شنبه17 /08/1399

22

INACTIVE

November 14,2020

شنبه24/08/1399

23

INACTIVE

November 15,2020

یکشنبه 25/08/1399

24

INACTIVE

November 21,2020

شنبه01/09/1399

25

INACTIVE

November 29,2020

یکشنبه09/09/1399

26

December 2020

INACTIVE

December 06, 2020

یکشنبه 16/09/1399

27

INACTIVE

December 12,2020

شنبه 22/09/1399

28

INACTIVE

December 20,2020

یکشنبه 30/09/1399

29

 
 

 •    

  - سنتر امیربهادر

   

  Last Date Updated: 2020/03/31 11:57

  Row

  Test Name

  Date

  Time

  Solar Date

  Lab A

  Lab B

  Lab C

  Lab D

  Lab E

  Seats Available

  Remarks

  1

  TOEFL iBT

  Jan 04 , 20

  09:00

  شنبه 98/10/14

  18

  15

  17

  17

  15

  23

  Delivered With 82 Test Takers
  2

  TOEFL iBT

  Jan 04 , 20

  13:00

  شنبه 98/10/14

  20

  17

  21 19

  20

  8

  Delivered With 97 Test Takers
  3

  TOEFL iBT

  Jan 11 , 20

  09:00

  شنبه 98/10/21

  16 18 19 14 0

  38

  Delivered With 67 Test Takers
  4

  TOEFL iBT

  Feb 01,20

  09:00

  شنبه 98/11/12

  19 18 17

  InActive

  16

  35

  Delivered With 70 Test Takers

  5

  TOEFL iBT

  Feb 08 ,20

  09:00

  شنبه 98/11/19

  InActive

  InActive

  19

  InActive

  InActive

  86

  Delivered With 19 Test Takers

  6

  TOEFL iBT

  Feb 15 ,20

  09:00

  شنبه 98/11/26

  7 0

  InActive

  InActive

  InActive

  98

  Delivered With 7 Test Takers

  7

  TOEFL iBT

  Feb 15 ,20

  14:00

  شنبه 98/11/26

  5

  0

  InActive

  InActive

  InActive

  100

  Delivered With 5 Test Takers

  8

  TOEFL iBT

  Mar 07 ,20

  09:00

  شنبه 98/12/17

  0

  0 0 0 0

  105

  Cancelled

  9

  TOEFL iBT

  Mar 14 ,20

  09:00

  شنبه 98/12/24

  0

  0 0 Inactive 0

  105

  Cancelled

  10

  TOEFL iBT

  Mar 28 ,20

  09:00

  شنبه 99/01/09

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  105

   
  11

  TOEFL iBT

  Mar 28 ,20

  14:00

  شنبه 99/01/09

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  105

   

  12

  TOEFL iBT

  Apr 04, 20

  09:00

  شنبه 99/01/16

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  105 
  13

  TOEFL iBT

  Apr 11, 20

  09:00

  شنبه 99/01/23

  16 16 14

  14

  16

  23

   
  14

  TOEFL iBT

  Apr 18, 20

  09:00

  شنبه 99/01/30

  11 2 0 0 InActive

  90

   
  15

  TOEFL iBT

  Apr 25, 20

  09:00

  شنبه 99/02/06

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  105

   
  16

  TOEFL iBT

  Apr 26, 20

  09:00

  یکشنبه 99/02/07

  20 6 4 2 1

  72

   
  17

  TOEFL iBT

  May 10, 20

  09:00

  یکشنبه 99/02/21

  20 21

  16

  9

  15

  24

   
  18

  TOEFL iBT

  May 16, 20

  09:00

  شنبه 99/02/27

  15

  InActive

  1

  InActive

  InActive

  89

   
  19

  TOEFL iBT

  May 24, 20

  09:00

  یکشنبه 99/03/04

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  105

   
  20

  TOEFL iBT

  May 30, 20

  09:00

  شنبه 99/03/10

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  105

   
  21

  TOEFL iBT

  Jun 13,20

  09:00

  شنبه 99/03/24

  21

  5

  1

  InActive

  InActive

  78

   
  22

  TOEFL iBT

  Jun 20,20

  09:00

  شنبه 99/03/31

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  105

   
  23

  TOEFL iBT

  July 04,20

  09:00

  شنبه 99/04/14

  11

  1

  InActive

  InActive

  InActive

  93

   
  24

  TOEFL iBT

  July 11,20

  09:00

  شنبه 99/04/21

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  105

   
  25

  TOEFL iBT

  July 11,20

  14:00

  شنبه 99/04/21

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  105

  Afternoon Administration
  26

  TOEFL iBT

  July 18,20

  09:00

  شنبه 99/04/28

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  105

   
  27

  TOEFL iBT

  August 02 ,20

  09:00

  یکشنبه 99/05/12

  2

  InActive

  InActive

  InActive

  0

  103

   
  28

  TOEFL iBT

  August 08 ,20

  09:00

  شنبه 99/05/18

  4 0 0 0

  InActive

  101

   
  29

  TOEFL iBT

  August 22 ,20

  09:00

  شنبه 99/06/01

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  105

   
  30

  TOEFL iBT

  August 22 ,20

  14:00

  شنبه 99/06/01

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  105

  Afternoon Administration
  31

  TOEFL iBT

  Sept 06 ,20

  09:00

  یکشنبه 99/06/16

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  105

   
  32

  TOEFL iBT

  Sept 12 ,20

  09:00

  شنبه 99/06/22

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  105

   
  33

  TOEFL iBT

  Sept 19 ,20

  09:00

  شنبه 99/06/29

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  105

   
  34

  TOEFL iBT

  Sept 26 ,20

  09:00

  شنبه 99/07/05

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  105

   
  35

  TOEFL iBT

  Sept 26 ,20

  14:00

  شنبه 99/07/05

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  105

  Afternoon Administration
  36

  TOEFL iBT

  October 10 ,20

  09:00

  شنبه 99/07/19

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  105

   
  37

  TOEFL iBT

  October 10 ,20

  14:00

  شنبه 99/07/19

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  105

  Afternoon Administration
  38

  TOEFL iBT

  October 17 ,20

  09:00

  شنبه 99/07/26

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  105

   
  39

  TOEFL iBT

  October 24 ,20

  09:00

  شنبه 99/08/03

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  105

   
  40

  TOEFL iBT

  October 24 ,20

  14:00

  شنبه 99/08/03

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  105

  Afternoon Administration
  41

  TOEFL iBT

  October 31 ,20

  09:00

  شنبه 99/08/10

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  105

   
  42

  TOEFL iBT

  Nov 07 ,20

  09:00

  شنبه 99/08/17

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  105

   
  43

  TOEFL iBT

  Nov 07 ,20

  14:00

  شنبه 99/08/17

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  105

  Afternoon Administration
  44

  TOEFL iBT

  Nov 14 ,20

  09:00

  شنبه 99/08/24

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  105

   
  45

  TOEFL iBT

  Nov 14 ,20

  14:00

  شنبه 99/08/24

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  105

  Afternoon Administration
  46

  TOEFL iBT

  Nov 15 ,20

  09:00

  یکشنبه 99/08/25

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  105

   
  47

  TOEFL iBT

  Nov 21 ,20

  09:00

  شنبه 99/09/01

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  105

   
  48

  TOEFL iBT

  Nov 29 ,20

  09:00

  یکشنبه 99/09/09

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  105

   
  49

  TOEFL iBT

  Dec 05 ,20

  09:00

  شنبه 99/09/15

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  105

   
  50

  TOEFL iBT

  Dec 06 ,20

  09:00

  یکشنبه 99/09/16

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  105

   
  51

  TOEFL iBT

  Dec 12 ,20

  09:00

  شنبه 99/09/22

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  105

   
  52

  TOEFL iBT

  Dec 19 ,20

  09:00

  شنبه 99/09/29

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  105

   
  53

  TOEFL iBT

  Dec 20 ,20

  09:00

  یکشنبه 99/09/30

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  InActive

  105

   

  - سنتر زبان نگار

   

  متقاضی محترم لطفا به ساعات برگزاری آزمون دقت نمایید.

  (ساعت برگزاری آزمون در مرکز 10 صبح و 15 عصر )

   

   تاریخ آزمونهای 2020 میلادیTOEFL – GRE

   

  نوع آزمون

  ظرفیت باقیمانده

  ظرفیت سایت

  ساعت آزمون

  تاریخ آزمون (هجری شمسی)

  تاریخ آزمون (میلادی)

  TOEFL

  14

  24

  10:00

  1398/11/26

  15-Feb

  TOEFL

  24

  24

  10:00

  1398/12/10

  29-Feb

  TOEFL

  0

  24

  10:00

  1398/12/17

  7-March

  GRE

  24

  24

  10:00

  1398/12/20

  10-March

  TOEFL

  24

  24

  10:00

  1398/12/24

  14-March

  GRE

  24

  24

  10:00

  1399/01/17

  5-April

  GRE

  24

  24

  10:00

  1399/01/18

  6-April

  TOEFL

  11

  24

  10:00

  1399/01/23

  11-April

  TOEFL

  24

  24

  10:00

  1399/01/30

  18-April

  GRE

  24

  24

  10:00

  1399/02/02

  21-April

  TOEFL

  24

  24

  10:00

  1399/02/07

  26-April

  GRE

  24

  24

  10:00

  1399/02/15

  4-May

  GRE

  23

  24

  10:00

  1399/02/20

  9-May

  TOEFL

  20

  24

  10:00

  1399/02/21

  10-May

  TOEFL

  24

  24

  10:00

  1399/02/27

  16-May

  TOEFL

  24

  24

  10:00

  1399/03/10

  30-May

  GRE

  24

  24

  10:00

  1399/03/20

  9-Jun

  TOEFL

  23

  24

  10:00

  1399/03/24

  13-Jun

  GRE

  24

  24

  10:00

  1399/03/27

  16-Jun

  TOEFL

  24

  24

  10:00

  1399/03/31

  20-Jun

  GRE

  24

  24

  10:00

  1399/04/02

  22-Jun

  TOEFL

  24

  24

  10:00

  1399/04/14

  4-July

  TOEFL

  24

  24

  10:00

  1399/04/21

  11-July

  TOEFL

  24

  24

  15:30

  1399/04/21

  11-July

  TOEFL

  24

  24

  10:00

  1399/04/28

  18-July

  TOEFL

  24

  24

  10:00

  1399/05/12

  2-Aug

  TOEFL

  24

  24

  10:00

  1399/06/01

  22-Aug

  TOEFL

  24

  24

  15:30

  1399/06/01

  22-Aug

  TOEFL

  24

  24

  10:00

  1399/06/16

  6-Sep

  TOEFL

  24

  24

  10:00

  1399/06/22

  12-Sep

  TOEFL

  24

  24

  10:00

  1399/06/29

  19-Sep

  TOEFL

  24

  24

  10:00

  1399/07/05

  26-Sep

  TOEFL

  24

  24

  15:30

  1399/07/05

  26-Sep

  TOEFL

  24

  24

  10:00

  1399/07/19

  10-Oct

  TOEFL

  24

  24

  15:30

  1399/07/19

  10-Oct

  TOEFL

  24

  24

  10:00

  1399/08/10

  31-Oct

  TOEFL

  24

  24

  10:00

  1399/08/17

  7-Nov

  TOEFL

  24

  24

  15:30

  1399/08/17

  7-Nov

  TOEFL

  24

  24

  10:00

  1399/08/24

  14-Nov

  TOEFL

  24

  24

  15:30

  1399/08/24

  14-Nov

  TOEFL

  24

  24

  10:00

  1399/08/25

  15-Nov

  TOEFL

  24

  24

  10:00

  1399/09/01

  21-Nov

  TOEFL

  24

  24

  10:00

  1399/09/09

  29-Nov

  TOEFL

  24

  24

  10:00

  1399/09/15

  5-Dec

  TOEFL

  24

  24

  15:30

  1399/09/15

  5-Dec

  TOEFL

  24

  24

  10:00

  1399/09/16

  6-Dec

  TOEFL

  24

  24

  10:00

  1399/09/22

  12-Dec

  TOEFL

  24

  24

  10:00

  1399/09/29

  19-Dec

  TOEFL

  24

  24

  10:00

  1399/09/30

  20-Dec

  -