Flat Preloader Icon

خرید مانده کارت

در صورتی که موفق به خرج کردن مبالغ دلاری کارت خود نشدید و تاریخ انقضاء کارتتان نزدیک است میتوانید درخواست بازخرید کارت را به شرکت شریف ویزا ارسال نمایید تا پس از خرج کردن مبالغ دلاری هزینه ریالی آن را به دلار زمان خرج کردن کارت (1.07/دلار سایت)، برای شما واریز نماییم. متقاضیانی که درخواست بازخرید کارت های اعتباری ارزی خود را از شرکت شریف ویزا دارند، میبایست اطلاعات کارت ارزی خود به همراه مقدار دلار موجود در کارت و تاریخ انقضا کارت و همچنین شماره کارت بانکی شتاب خود را در فرم زیر ارسال نمایند.

شرکت شریف ویزا سعی می کند در کمترین زمان ممکن کارت های باز خریدی را خرج نمایند و پس از خرج شدن حداکثر مبلغ ممکن از موجودی داخل کارت، معادل ریالی آن را تا 48 ساعت کاری به حساب شما واریز نماید. (پروسه خرج کردن کارت ممکن است 1 هفته یا بیشتر از 1 ماه زمان ببرد). حداقل باید یک هفته به تاریخ انقضا کارت باقی مانده باشد وگرنه ممکن است نتوانیم کارت شما را کامل خرج کنیم. نکته دیگر آن است که تمامی سعی ما این است که حداکثر مقدار ممکن از موجودی کارت را خرج کنیم، با این وجود باقی ماندن چند دلار در کارت های با موجودی غیر رند، معمولاً امری اجتناب ناپذیر است. شما با ارسال فرم زیر، قبول می کنید که ممکن است تا 5 دلار از مبلغ کارت شما باقی مانده و خرج نشود. در صورتی که تا پیش از انقضا کارت، کارت شما خرج نشود، باید قبل از انقضا کارت، مبلغ را به کارت مجازی جدیدی منتقل نمایید. همچنین متقاضیان می توانند در اینترنت بانک خود در جریان روند بازخرید کارت و مبالغ خرج شده از آن قرار گیرند و نیازی به تماس تلفنی نمی باشد.

پس از انجام پروسه بازخرید کارت مبالغ ریالی با کسر 5 دلار کارمزد، به حساب بانکی اعلامی از طرف شما، واریز می شود.

سفارش‌های آنلاین مطابق با جدول زمانی زیر انجام می‌شوند.

شما می توانید از روش های زیر سفارش خود را سریع تر انجام دهید

ابتدا به اندازه مبلغی که بایستی پرداخت کنید“افزایش اعتبار” داده و سپس سفارش خود را ثبت نمائید.

” لطفا تمام اطلاعات را به انگلیسی تکمیل نمایید “