تاریخ ها و مراکز باز برای ثبت نام جی آر ای سابجکت در ایران

مراکز باز جهت ثبت نام آزمون GRE سابجکت:

تهران :

NOET
(Sazman Sanjesh)
15 April
 

اصفهان :

THE UNIVERSITY OF ISFAHAN
15 April
 
 

Note: All deadlines below are registration receipt dates at ETS. All dates shown are (MM/DD/YY).

Test DatesRegistration DeadlinesScores Available
 Regular DeadlineLate Deadline¹Supplementary Test Center and Monday Administration Deadline²OnlineApprox. Score Report Mailing Date
09/15/1808/03/1808/10/1807/20/1810/13/1810/26/18
10/27/1809/14/1809/21/1808/31/1811/24/1812/07/18
04/06/1902/22/1903/01/1902/08/1905/04/1905/17/19

1 Late registration is available for online registration only for a fee of US$25. Late registration closes one week after the regular registration deadline.

2 Monday test dates will be September 17, 2018, October 29, 2018, and April 8, 2019.