سویس (SEVIS) چیست؟

SEVIS مخفف Student and Exchange Visitor Information System بوده و مرتبط با متقاضیان ویزای تحصیلی غیرمهاجرتی (F یا M) و یا ویزای توریستی ( J ) آمریکا است.

سویس فی همان هزینه مصاحبه است؟

سوسیس فی یک هزینه جداگانه است، هزینه سویس فی مربوط به سیستم سویس بوده که با هزینه مصاحبه یعنی 160 دلار تفاوت دارد. هزینه سویس باید 3 روز قبل از تاریخ مصاحبه پرداخت گردد.

آیا همه مکلف به پرداخت این هزینه می باشند؟

تمامی افرادی که برای پرداخت هزینه های تحصیل یا زندگی خود، تحت حمایت دولت آمریکا هستند، از پرداخت هزینه فوق معاف می باشند.

آیا در زمان ورود به ایالات متحده، باید پرینت رسید سویس فی را داشته باشم؟

خیر، نیازی به ارایه رسید نمی باشد.

تا چه زمانی وقت داریم سویس فی را پرداخت کنیم؟

می توان تا روز قبل از مصاحبه این هزینه را پرداخت نمود. ولی توصیه می کنیم، حداکثر سه روز قبل از مصاحبه این مبلغ پرداخت شود.

اطلاعات مورد نیاز برای پرداخت سویس فی چیست؟

اطلاعات مورد نیاز، در فرم ثبت سفارش پرداخت هزینه سویس فی آورده شده است.

آیا پرداخت بویسله کارت شرکت یا شخص دیگری (مانند شریف ویزا) مشکلی برای من ایجاد می کند؟

خیر، پرداخت در سایت www.fmjfee.com انجام شده و از طریق هر کارت اعتباری بین المللی قابل پرداخت است.

هزینه سوییس فی چه میزان است؟

برای ویزای  F-1 برابر200  دلار و برای ویزای J-1 برابر180 دلار است.

اگر پس از پرداخت سویس، در مصاحبه ریجکت شوم، باید این هزینه را دوباره پرداخت کنم؟

اعتبار رسید پرداخت سویس فی، یک سال می باشد و می توانید چندین بار از آن استفاده کنید.

آیا برای ویزای همسر F-2 نیاز به پرداخت هزینه سویس فی می باشد؟

در حالتی که شخصی همراه شخص دیگری باشد (یعنی ویزاهای M-2/F-2/J-2) ، نیازی به پرداخت هزینه سویس برای همراه نیست.

در صورتی که در فرم پرداخت هزینه سویس، اطلاعاتم را اشتباه وارد کرده باشم، چه کار کنم؟

به fmjfee.sevis@ice.dhs.gov ایمیل بزنید و مشکل را بیان کنید.

چگونه می توانم رسید پرداخت sevis fee را مجدد دریافت کنم؟

در آدرس www.fmjfee.com/i901fee/dhs/loadSearchPage.do با وارد کردن اطلاعات درخواست شده، می توانید یک نسخه از رسید خود را دریافت  کنید.