اولین زمان های باز قرار ملاقات سفارت آمریکا MRV

وقت های باز سفارت آمریکا


United Arab Emirates (Dubai)

  • Only processes Iranians who speak one of the following languages: Arabic, English, Farsi
  • Student Visas: Next available appointment is on 17 December, 2020
  • All Other Visa Types: Next available appointment is on 25 October, 2020

Armenia (Yerevan)

  • Only processes Iranians who speak one of the following languages: English, Farsi, Armenian
  • Student Visas: There are no available appointments at this time.
  • All Other Visa Types: Next available appointment is on 02 September, 2020

Turkey (Ankara)

  • Only processes Iranians who speak one of the following languages: Turkish, English, Farsi
  • Student Visas: There are no available appointments at this time.
  • All Other Visa Types: Next available appointment is on 16 March, 2021

سوالات متداول وقت های باز سفارت آمریکا

- آخرین وقت های باز سفارت آمریکا برای مصاحبه ویزا چه زمانی است؟

شما می توانید با کلیک روی لینک بالا (سایت شریف ویزا)، اولین وقت های باز سفارت آمریکا را به تفکیک نوع ویزا مشاهده کنید.

- چگونه می توان تقویم کامل وقت های باز سفارت آمریکا را مشاهده کرد؟

برای دیدن تقویم وقت های موجود سفارت آمریکا، شما باید هزینه mrv را از طریق سایت sharifvisa.ir به سایت سفارت آمریکا usvisa-info.com پرداخت کنید و پس از آن، تقویم وقت های باز برای شما در دسترس خواهد بود.

- آیا سفارت در روزهای تعطیل (شنبه یکشنبه) نیز وقت مصاحبه ویزا می دهد؟

به طور کلی، خیر، ولی در مواردی دیده شده است که سفارت به طور خاص، یک روز تعطیل را ویژه دانشجویان ایرانی، روی سیستم وقت دهی باز کرده و خدمات خود را ارائه کرده است.

- وقت های باز سفارت آمریکا در ارمنستان را از کجا می توان دید؟

آخرین وقت باز سفارت آمریکا در ارمنستان را می توان از سایت شریف ویزا و در بخش وقت های باز سفارت آمریکا، مشاهده نمود.

- آیا می توان تاریخ های پر شده سفارت آمریکا را فهمید؟

متاسفانه نمی توان این تاریخ ها رو متوجه شد مگر از دوستانی که هنگام باز بودن وقت های سفارت آمریکا، به تقویم دسترسی داشته اند.

- نزدیکترین وقت مصاحبه ویزا سفارت آمریکا چه زمانی است؟

شما می توانید در لینک بالا، نزدیکترین زمان باز برای قرار ملاقات سفارت آمریکا را مشاهده نمایید.

- چگونه می توان وقت باز سفارت آمریکا برای سایر سفارت ها را دید؟

برای سفارت هایی چون قبرس و آذربایجان شما باید با مراجعه به سایت usvisa-info.com و لاگین به حساب کاربری خود، از وقت های موجود سفارت آمریکا با خبر شوید.