تاریخ ها و مراکز باز برای ثبت نام جی آر ای سابجکت در ایران

مراکز باز جهت ثبت نام آزمون GRE سابجکت:

تهران :

NOET

اصفهان :

THE UNIVERSITY OF ISFAHAN
 
--------------------------------------------------------------------------------------
 

Note: All deadlines below are registration receipt dates at ETS. All dates shown are (MM/DD/YY)

Test DatesRegistration DeadlinesScores Available
 Regular DeadlineLate Deadline³Supplementary Test Center and Monday Administration Deadline4OnlineApprox. Score Report Mailing Date
09/12/2007/31/2008/07/2007/17/2010/12/2010/23/20
10/17/2009/04/2009/11/2008/21/2011/16/2011/27/20
04/10/2102/26/2103/05/2102/12/2105/10/2105/21/21

3Late registration is available for online registration only for a fee of US$25. Late registration closes one week after the regular registration deadline

4Monday test dates will be September 14, 2020, October 19, 2020, and April 12, 2021

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم