پرداخت هزینه تغییر زمان یا مکان ثبت نام آزمون جی آر ای سابجکت

برای تغییر زمان یا مرکز آزمون جی آر ای سابجکت، تا جمعه قبل از آزمون (حداقل 4 روز به آزمون باقی باشد) فرصت دارید که تاریخ/مرکز آزمون خود را تغییر دهید. هزینه تغییر زمان یا مرکز آزمون جی آر ای سابجکت مبلغ ۵۰ دلار آمریکا می باشد. پرداخت هزینه های ثبت نام آزمون جی آر ای سابجکت و همچنین پرداخت هزینه تغییر تاریخ/مرکز آزمون جی آر ای سابجکت و ریپورت های آزمون تنها به روش پرداخت با کارت اعتباری بین المللی مقدور می باشد.

قدم اول: ابتدا به اندازه مبلغی که بایستی پرداخت کنید “افزایش اعتبار” بدهید. (با استفاده از رمز دوم و درگاه پرداخت آنلاین بانکی شتاب یا به روش کارت به کارت می توانید اعتبار ریالی حساب شریف ویزا خود را افزایش دهید.)
قدم دوم: سفارش خود را با توجه به نوع آن، ثبت سفارش کنید. لیست خدمات شریف ویزا از اینجا قابل مشاهده است.
 
شما همچنین می توانید جهت پرداخت حضوری در روزهای شنبه تا پنجشنبه (در صورت تعطیل نبودن) با تعیین وقت قبلی، به دفتر مرکزی مراجعه فرمایید.