سفارشات از روز 29 اسفند تا 13 فروردین طی 24 ساعت انجام می شود (فقط در روز 13 فروردین سفارشی انجام نمی شود). در این مدت، پشتیبانی تلفنی محدود در ساعات اداری و پیگیری سفارشات از جمله وقت سفارت، فقط از طریق درخواست پشتیبانی (تیکت) و پاسخ به تیکت ها حداکثر تا 24 ساعت.

لطفا برای ارسال درخواست ریفاند و استرداد وجه، از این لینک اقدام نمایید و لطفا درخواست پشتیبانی ثبت “نکنید”.

پیگیری/درخواست استرداد/ریفاند وجه

لطفا برای ارسال درخواست ریفاند و استرداد وجه، از این لینک اقدام نمایید.

به دلیل تعداد زیاد سفارشات روز 15 ژانویه، استثنا فقط امروز، سفارشات طی 24 ساعت انجام می شود.
خدمات ما
close-image